stagila.ru
C821, Sportivnaya school N4, 12:32
Webcam Sportivnaya school N4, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia