sochi.camera
C819, Park "Zelenaya Planeta". Vhod. +1389, 26.06.2019