stagila.ru
C754, crossroad ave. Uralskiy and st. Gromovoy, 15:28
Webcam crossroad ave. Uralskiy and st. Gromovoy, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia