stagila.ru
C752, crossroad ave. Uralskiy and st. Udovenko, 18:03
Webcam crossroad  ave. Uralskiy and st. Udovenko, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia