EDX
C734, Podem Sashi Kovalyova, 10:59
Webcam Podem Sashi Kovalyova, Severomorsk, Murmansk Region, Russia