EDX
C734, Podem Sashi Kovalyova, 14:17
Webcam Podem Sashi Kovalyova, Severomorsk, Murmansk Region, Russia