EDX
C734, Podem Sashi Kovalyova, 09:19
Webcam Podem Sashi Kovalyova, Severomorsk, Murmansk Region, Russia