sochi.camera
C678, "Gorki Gorod", otm. +2200 m., ZipLine, 09:29 29.08
Webcam