pskov.camera
C571, crossroad Kommunalnoy and Narodnoy, 19:10
Webcam crossroad Kommunalnoy and Narodnoy, istoricheskiy rayon Zavelichye, Pskov, Russia