stagila.ru
C478, crossroad st. Ostrovskogo and st. Gazetnaya, 14:11
Webcam crossroad st. Ostrovskogo and st. Gazetnaya, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia