stagila.ru
C478, crossroad st. Ostrovskogo and st. Gazetnaya, 12:00
Webcam crossroad st. Ostrovskogo and st. Gazetnaya, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia