stagila.ru
C467, crossroad st. Zavodskaya and st. Sadovaya, 23:02
Webcam crossroad st. Zavodskaya and st. Sadovaya, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia