stagila.ru
C449, crossroad Leningradskogo ave. and st. Okuneva, 15:49
Webcam crossroad Leningradskogo ave. and st. Okuneva, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia