stagila.ru
C448, crossing st. Unosti and Vostochnogo highway, 21:54
Webcam crossing st. Unosti and Vostochnogo highway, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia