stagila.ru
C448, crossing st. Unosti and Vostochnogo highway, 08:12
Webcam crossing st. Unosti and Vostochnogo highway, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia