stagila.ru
C446, st. Altayskaya, Vagonka, 19:20
Webcam st. Altayskaya, Vagonka, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia