stagila.ru
C445, crossroad Leningradskogo ave. and st. Unosti, 17:38
Webcam crossroad Leningradskogo ave. and st. Unosti, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia