stagila.ru
C440, crossing Lipovogo trakta and st. Chernih, 19:10
Webcam crossing Lipovogo trakta and st. Chernih, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia