Weather webcam crossroad st. Krasnoarmeyskaya and st. Kosmonavtov in Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia

stagila.ru
C438, crossroad st. Krasnoarmeyskaya and st. Kosmonavtov, 05:44
Webcam crossroad st. Krasnoarmeyskaya and st. Kosmonavtov, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia