stagila.ru
C435, st. Metallurgov, 05:32
Webcam st. Metallurgov, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia