stagila.ru
C435, st. Metallurgov, 08:27
Webcam st. Metallurgov, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia