stagila.ru
C432, crossroad st. Metallurgov and st. Popova, 02:20
Webcam crossroad st. Metallurgov and st. Popova, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia