stagila.ru
C432, crossroad st. Metallurgov and st. Popova, 15:53
Webcam crossroad st. Metallurgov and st. Popova, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia