stagila.ru
C428, st. Gagarina, Staratel, 16:28
Webcam st. Gagarina, Staratel, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia