stagila.ru
C344, FOK «Prezidentskiy», Uralskiy avenue, 19:50
Webcam FOK «Prezidentskiy», Uralskiy avenue, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia