stagila.ru
C344, FOK «Prezidentskiy», Uralskiy avenue, 21:08
Webcam FOK «Prezidentskiy», Uralskiy avenue, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia