sochi.camera
10:01 23.05 test.
Webcam test, Razdolnoye, Krasnodar Territory, Russia