webcams.travel
Novosibirsk › Ugo-vostok: Obskaya Ulitsa, 14:42
Новосибирск › Юго-восток: Obskaya Ulitsa