webcams.travel
Novosibirsk › Ugo-vostok: Obskaya Ulitsa, 06:39
Новосибирск › Юго-восток: Obskaya Ulitsa