webcams.travel
Novosibirsk › Ugo-vostok: Ulitsa 3Ya Chulymskaya, 00:06
Новосибирск › Юго-восток: Ulitsa 3Ya Chulymskaya